Contact

Heppner, transportbedrijf, verzamelt uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te verwerken. De gevraagde gegevens zijn nodig om gevolg te geven aan uw verzoek.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens beveiligde protocollen voor gebruik en verwerking. Ze worden bewaard en verwerkt gedurende de termijn die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken, inclusief verjaringstermijnen en uitputting van oplossingen. Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit proces zijn betrokken.

In overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u recht op toegang, correctie en bijwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich om rechtmatige redenen ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens of verzoeken om ze te schrappen of beperkt te verwerken.

Enkel u kunt zich beroepen op deze rechten op uw eigen gegevens, door contact op te nemen met: HEPPNER – Délégué à la protection des données – 112 – 120 rue Vaillant Couturier – 93130 Noisy le Sec, met vermelding in de onderwerpregel van uw schrijven: “Rechten van het individu” en een kopie van uw identiteitsbewijs in bijlage.

Heppner, transportbedrijf, verzamelt uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te verwerken. De gevraagde gegevens zijn nodig om gevolg te geven aan uw verzoek.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens beveiligde protocollen voor gebruik en verwerking. Ze worden bewaard en verwerkt gedurende de termijn die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken, inclusief verjaringstermijnen en uitputting van oplossingen. Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit proces zijn betrokken.

In overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u recht op toegang, correctie en bijwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich om rechtmatige redenen ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens of verzoeken om ze te schrappen of beperkt te verwerken.

Enkel u kunt zich beroepen op deze rechten op uw eigen gegevens, door contact op te nemen met: HEPPNER – Délégué à la protection des données – 112 – 120 rue Vaillant Couturier – 93130 Noisy le Sec, met vermelding in de onderwerpregel van uw schrijven: “Rechten van het individu” en een kopie van uw identiteitsbewijs in bijlage.

Heppner, transportbedrijf, verzamelt uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te verwerken. De gevraagde gegevens zijn nodig om gevolg te geven aan uw verzoek.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens beveiligde protocollen voor gebruik en verwerking. Ze worden bewaard en verwerkt gedurende de termijn die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken, inclusief verjaringstermijnen en uitputting van oplossingen. Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit proces zijn betrokken.

In overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u recht op toegang, correctie en bijwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich om rechtmatige redenen ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens of verzoeken om ze te schrappen of beperkt te verwerken.

Enkel u kunt zich beroepen op deze rechten op uw eigen gegevens, door contact op te nemen met: HEPPNER – Délégué à la protection des données – 112 – 120 rue Vaillant Couturier – 93130 Noisy le Sec, met vermelding in de onderwerpregel van uw schrijven: “Rechten van het individu” en een kopie van uw identiteitsbewijs in bijlage.

Heppner, transportbedrijf, verzamelt uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te verwerken. De gevraagde gegevens zijn nodig om gevolg te geven aan uw verzoek.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens beveiligde protocollen voor gebruik en verwerking. Ze worden bewaard en verwerkt gedurende de termijn die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken, inclusief verjaringstermijnen en uitputting van oplossingen. Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit proces zijn betrokken.

In overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u recht op toegang, correctie en bijwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich om rechtmatige redenen ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens of verzoeken om ze te schrappen of beperkt te verwerken.

Enkel u kunt zich beroepen op deze rechten op uw eigen gegevens, door contact op te nemen met: HEPPNER – Délégué à la protection des données – 112 – 120 rue Vaillant Couturier – 93130 Noisy le Sec, met vermelding in de onderwerpregel van uw schrijven: “Rechten van het individu” en een kopie van uw identiteitsbewijs in bijlage.

Heppner, transportbedrijf, verzamelt uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te verwerken. De gevraagde gegevens zijn nodig om gevolg te geven aan uw verzoek.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens beveiligde protocollen voor gebruik en verwerking. Ze worden bewaard en verwerkt gedurende de termijn die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken, inclusief verjaringstermijnen en uitputting van oplossingen. Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit proces zijn betrokken.

In overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u recht op toegang, correctie en bijwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich om rechtmatige redenen ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens of verzoeken om ze te schrappen of beperkt te verwerken.

Enkel u kunt zich beroepen op deze rechten op uw eigen gegevens, door contact op te nemen met: HEPPNER – Délégué à la protection des données – 112 – 120 rue Vaillant Couturier – 93130 Noisy le Sec, met vermelding in de onderwerpregel van uw schrijven: “Rechten van het individu” en een kopie van uw identiteitsbewijs in bijlage.

Heppner, transportbedrijf, verzamelt uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te verwerken. De gevraagde gegevens zijn nodig om gevolg te geven aan uw verzoek.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens beveiligde protocollen voor gebruik en verwerking. Ze worden bewaard en verwerkt gedurende de termijn die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken, inclusief verjaringstermijnen en uitputting van oplossingen. Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit proces zijn betrokken.

In overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u recht op toegang, correctie en bijwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich om rechtmatige redenen ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens of verzoeken om ze te schrappen of beperkt te verwerken.

Enkel u kunt zich beroepen op deze rechten op uw eigen gegevens, door contact op te nemen met: HEPPNER – Délégué à la protection des données – 112 – 120 rue Vaillant Couturier – 93130 Noisy le Sec, met vermelding in de onderwerpregel van uw schrijven: “Rechten van het individu” en een kopie van uw identiteitsbewijs in bijlage.