Diversiteit en gelijkheid van kansen

Het maatschappelijk welzijn staat centraal in de acties van het bedrijf dat werkt aan de diversiteit en gelijkheid van kansen (diversiteit van profielen, gelijkheid mannen en vrouwen, tewerkstelling van ouderen, opleiding van jongeren…).

Optimale arbeidsomstandigheden

Tegelijkertijd is de groep begonnen aan een modernisering van zijn agentschappen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen en de beste arbeidsomstandigheden te voorzien (veiligheids- en beveiligingspolitiek…).