Beoordelen en meten van de milieuprestatie-indicatoren

Het melden van de emissie van broeikasgassen is sedert 1 oktober 2013 verplicht voor transportdiensten. In overeenstemming met deze Europese reglementering gebruikt Heppner een hulpmiddel voor het meten van zijn CO2-emissies en, door zijn klanten hier toegang tot te geven, voor de totale koolstofuitstoot die het gevolg is van transportactiviteiten.

De medewerkers sensibiliseren en aanmoedigen voor de uitdagingen van een duurzame ontwikkeling

De strategie van Heppner voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is zodanig ontworpen dat ze op een collectieve en collaboratieve manier kan worden ontwikkeld. Op die manier spelen alle medewerkers van het bedrijf een actieve rol in goede milieuvriendelijke praktijken.